VINH DANH TOP 50 DỊCH VỤ HOÀN HẢO VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2020 CHO DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH – TRÍ THỨC TIÊU BIỂU NĂM 2020 

Hà Hoàng
Vào lúc 8h15 ngày 20 tháng 12 năm 2020 ở Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam số 08 Huỳnh Thúc Kháng – Ba Đình – Hà Nội Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An vinh dự được đón nhận danh hiệu “Top 50 dịch vụ hoàn hảo vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2020” và danh hiệu “Trí thức tiêu biểu năm 2020” được trao cho Ths.Bs.Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Bệnh viện tại chương trình truyền thông và quảng bá “Doanh Nhân Trí Thức Tiêu Biểu Việt Nam, Hàng Việt Tốt - Dịch Vụ Hoàn Hảo – Thương Hiệu Nổi Tiếng năm 2020”.

     Vào lúc 8h15 ngày 20 tháng 12 năm 2020 ở Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam số 08 Huỳnh Thúc Kháng – Ba Đình – Hà Nội Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An vinh dự được đón nhận danh hiệu “Top 50 dịch vụ hoàn hảo vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2020” và danh hiệu “Trí thức tiêu biểu năm 2020” được trao cho Ths.Bs.Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Bệnh viện tại chương trình truyền thông và quảng bá “Doanh Nhân Trí Thức Tiêu Biểu Việt Nam, Hàng Việt Tốt - Dịch Vụ Hoàn Hảo – Thương Hiệu Nổi Tiếng năm 2020”.