BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NGHỆ AN

Số 138 - Nguyễn Phong Sắc - thành phố Vinh

Tel: 08 1664 5656

Fax: 023 86.666.619

Email: banbientapbvctchna@gmail.com

1 + 1 =  Giải câu đố này để chứng tỏ bạn là người thật, chứ không phải mã gửi thư rác.