Thông báo kết quả xét tuyển viên chức bổ sung năm 2022

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo bảng tổng hợp điểm xét tuyển viên chức bổ sung năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xin thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022 như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo bảng tổng hợp điểm xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức bổ sung năm 2021

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo bảng tổng hợp điểm xét tuyển viên chức bổ sung năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển dụng bổ sung năm 2021

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xin thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2021 như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo bảng tổng hợp điểm xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

Thông báo sơ tuyển viên chức

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo sơ tuyển 6 Bác sĩ đa khoa.

Kết quả thi tuyển ngày 22/04/2020