Thư mời chào giá về việc mua sắm linh kiện thay thế cho máy điều trị u máu

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá:

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1- Gói thầu thuốc generic

Quyết đinh số 538/QĐ-BVCTCH ngày 26/12/2022 của Giám đốc bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1- Gói thầu thuốc generic cho bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An năm 2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu số 2- Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương

Quyết đinh số 519/QĐ-BVCTCH ngày 09/12/2022 của Giám đốc bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2- Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị cho bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An năm 2023

Thư mời chào giá gói thầu mua sắm giường bệnh nhân và tủ đầu giường

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá về việc mua sắm giường bệnh nhân và tủ đầu giường bệnh nhân phục vụ công tác chuyên môn như sau:

Thư mời chào giá cung cấp VPP, ấn chỉ, túi đựng chất thải và DV bảo vệ

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá về việc cung cấp văn phòng phẩm, ấn chỉ chuyên môn, túi đựng chất thải và dịch vụ bảo vệ phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 như sau:

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuốc Generic bổ sung năm 2022

Quyết đinh số 418/QĐ-BVCTCH ngày 31/10/2022 của Giám đốc bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng bổ sung thuốc Generic cho bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An năm 2022.

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn lập HSMT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn lập HSMT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất của Bệnh viện như sau:

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An kính gửi thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất của Bệnh viện như sau:

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá HSDT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất của Bệnh viện như sau:

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định KQLCNT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An kính gửi thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất của Bệnh viện như sau: