Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn, vệ sinh lao động của máy móc, thiết bị

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An gửi thư mời báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn, vệ sinh lao động của máy móc, thiết bị như sau:

Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật của các thiết bị y tế

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An gửi thư mời báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật của các thiết bị y tế như sau:

Thư yêu cầu báo giá Cung cấp dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An gửi thư yêu cầu báo giá Cung cấp dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

Thư yêu cầu báo giá Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An gửi thư yêu cầu báo giá Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An như sau:

Thư yêu cầu báo giá Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Thuê dịch vụ bảo vệ phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An gửi thư yêu cầu báo giá Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Thuê dịch vụ bảo vệ phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An như sau:

Thư yêu cầu báo giá Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An gửi thư yêu cầu báo giá Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An như sau:

Thư yêu cầu báo giá Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Thuê dịch vụ vệ sinh phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An gửi thư yêu cầu báo giá Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: Thuê dịch vụ vệ sinh phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An như sau:

Yêu cầu báo giá các mặt hàng hoá chất,VTTH cho bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An năm 2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An gửi thư yêu cầu báo giá các mặt hàng hoá chất,VTTH cho bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An năm 2024 như sau:

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TIỆN ÍCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 1,2 TRÊN ỨNG DỤNG VNEID

VNeID là phần mềm mang lại nhiều tiện ích và tính năng. Khi đăng ký tài khoản VNeID thành công, bạn sẽ truy cập được nhiều dịch vụ ở mức 1 hoặc 2 một cách dễ dàng như: thông báo lưu trú, sử dụng thay thế CCCD gắn chíp và các loại giấy tờ: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế…

Thư mời báo giá: Thuê dịch vụ vệ sinh phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện vào tháng 01/2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá gói thầu thuê dịch vụ vệ sinh phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện vào tháng 01/2024 như sau: