Thư mời báo giá: Thuê dịch vụ vệ sinh phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện vào tháng 01/2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá gói thầu thuê dịch vụ vệ sinh phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện vào tháng 01/2024 như sau:

Yêu cầu báo giá hoá chất xét nghiệm huyết học và sinh hoá năm 2023 của BVCTCH Nghệ An

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An yêu cầu báo giá hoá chất xét nghiệm huyết học và sinh hoá năm 2023 như sau:

Thư mời báo giá: Gói thầu thuê dịch vụ vệ sinh phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện vào tháng 12/2023

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời báo giá: Gói thầu thuê dịch vụ vệ sinh phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện vào tháng 12/2023 như sau:

Thư mời chào giá gói thầu dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện năm 2023-2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá gói thầu dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện năm 2023-2024 như sau:

Thư mời báo giá gói thầu thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt tại Bệnh viện năm 2023-2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời báo giá gói thầu dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt tại Bệnh viện năm 2023-2024 như sau:

Thư mời báo giá gói thầu thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế tại Bệnh viện năm 2023-2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời báo giá gói thầu dịch vụ xử lý rác thải y tế tại Bệnh viện năm 2023-2024 như sau:

Thư mời báo giá gói thầu tư vấn thẩm định giá các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá gói thầu tư vấn thẩm định giá các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An năm 2023-2024 như sau:

Thư mời báo giá gói thầu tư vấn lập E-HSMT, E-HSYC và đánh giá E-HSDT, E-HSĐX các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An năm 2023-2024 như sau:

Thư mời báo giá gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT, E-HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An năm 2023-2024 như sau:

Thư mời báo giá gói thầu về việc in bạt không gian tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời báo giá về việc mời đơn vị tham gia báo giá gói thầu: In bạt không gian tại Bệnh viện như sau: