Thư mời chào giá gói thầu mua sắm giường bệnh nhân và tủ đầu giường

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá về việc mua sắm giường bệnh nhân và tủ đầu giường bệnh nhân phục vụ công tác chuyên môn như sau:

Thư mời chào giá cung cấp VPP, ấn chỉ, túi đựng chất thải và DV bảo vệ

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá về việc cung cấp văn phòng phẩm, ấn chỉ chuyên môn, túi đựng chất thải và dịch vụ bảo vệ phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 như sau:

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn lập HSMT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn lập HSMT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất của Bệnh viện như sau:

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An kính gửi thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất của Bệnh viện như sau:

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá HSDT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất của Bệnh viện như sau:

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định KQLCNT cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An kính gửi thư mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất của Bệnh viện như sau:

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế cho các gói thầu thuộc dự án mua sắm vật tư, hoá chất năm 2023 như sau:

Thư mời chào giá

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An kính gửi thư mời chào giá về việc mua sắm đồ vải phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 như sau:

Thư mời báo giá

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá:

Thông báo mời chào giá

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá: