Danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đang áp dụng Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cho đối tượng có BHYT, đối tượng không có BHYT và dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu như sau: