1. Lịch sử hình thành

Phòng Tài chính – Kế toán được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-BVCTCH ngày 1/1/2015. Đồng hành cùng sự phát triển của Bệnh viện, kể từ khi thành lập đến nay, phòng TCKT không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng. Lãnh đạo cùng với toàn thể cán bộ nhân viện phòng TCKT luôn luôn phấn đấu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, quản lý Tài chính minh bạch, nâng cao đời sống CBCNV và góp phần đẩy mạnh phát triển Bệnh viện lên tầm cao mới.

2. Cơ cấu nhân sự

- Trưởng phòng: Ths.Nguyễn Thị Hương Thu

- Phó trưởng phòng: CN. Vũ Duy Tân

3. Chức năng nhiệm vụ

- Chức năng:

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện công tác tài chính, kế toán của bệnh viện theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

+ Quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

+ Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại khoa phòng của thuộc bệnh viện.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện quản lý tài chính, kế toán đối với toàn bộ nguồn kinh phí của bệnh viện, thực hiện đúng dự toán được cấp trên giao.

+ Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện trình Giám đốc và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

+ Theo kế hoạch các nguồn thu khác phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

+ Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng nguyên tắc chế độ kế toán, đảm bảo phục vụ chi tiêu thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

+ Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán về hoạt động thu chi tài chính, quản lý vật tư tài sản nhà nước.

+ Theo dõi kiểm tra đối chiếu sổ sách tình hình sử dụng và chất lượng vật tư, tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng trong toàn bệnh viện theo quy định.

+ Quản lý chi tiêu và thanh quyết toán mọi hoạt động từ các nguồn kinh phí.

+ Hàng năm, phối hợp với phòng Hành chính, Quản trị, Vật tư - thiết bị y tế …tổ chức kiểm kê chất lượng, số lượng các loại tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng bệnh viện.

+ Phối hợp về việc giao nhận, điều chuyển tài sản trong bệnh viện và đề xuất việc thanh lý tài sản trong bệnh viện.

+ Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí trình Giám đốc phê duyệt nộp cơ quan tài chính cấp trên.

+ Theo định hướng về hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

+ Quản lý, theo dõi thanh quyết toán viện phí đối với người bệnh, cơ quan liên quan tới bệnh nhân BHXH, người nghèo.

+ Thực hiện đúng công tác quản lý xã hội hóa trong công tác y tế của bệnh viện theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

+ Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

+ Tổng hợp tình hình số liệu tài chính, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

+ Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về nghiệp vụ tài chính kế toán từ các cơ quan chức năng và các đoàn thanh tra, kiểm toán.

4. Thành tích đạt được:

- Từ khi thành lập đến nay, Phòng TCKT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cấp trên giao phó, đảm bảo hoạt động tài chính và thu chi hiệu quả.

- Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc vào năm 2018, 2020.

- Phòng được nhận giấy khen của SYT vào năm 2019.

- Phòng TCKT luôn tham gia đầy đủ, tích cực trong các hoạt động phong trào của bệnh viện, công đoàn, đoàn thanh niên: tham gia điều động nhân lực trực chốt khai báo y tế, các hoạt động vệ sinh phòng chống dịch COVID – 19, tham gia tích cực các chương trình online do công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức,…

- Phòng luôn cập nhật kịp thời các thay đổi về quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh; kiểm soát và cảnh báo thường xuyên các số liệu về tình hình thực hiện tổng mức dự toán…

- Phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng để kiểm kê kho thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị máy móc… Từ đó kịp thời phát hiện và khắc phục các trường hợp hư hỏng, thất thoát.

- Sắp xếp nhân sự kiêm nhiệm nhiều phần, có thể hỗ trợ nhau khi cần thiết. Vì vậy dù nhân lực mỏng và khối lượng công việc nhiều nhưng các công việc vẫn luôn được triển khai hiệu quả.

5. Mục tiêu phát triển

- Phát huy tốt vai trò tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc trong công tác tài chính, quản lý chặt chẽ các nguồn thu chi, góp phần quan trọng trong sự phát triển lớn mạnh của Bệnh viện.

- Thực hiện dự toán thu chi ngân sách theo đúng tiến độ, bám sát vào nhiệm vụ, chỉ tiêu, dự toán đầu năm để chỉ đạo đôn đốc các khoa phòng thực hiện tốt chỉ tiêu đã đề ra.

- Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp để tăng các khoản thu và tiết kiệm chi phí.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh, cải cách quy trình thanh toán ra viện, tạo điều điện thuận lợi nhất cho bệnh nhân khi đến viện.