Quyết Định 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung QĐ 130/QĐ-BYT của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan

Quyết Định sửa đổi, bổ sung QĐ 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan

Công Văn Số: 2058/BYT-BH Về việc đôn đốc triển khai kiểm thử dữ liệu điện tử theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo quyết định số 4750/QĐ-BYT

Công Văn Số: 2058/BYT-BH Về việc đôn đốc triển khai kiểm thử dữ liệu điện tử theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo quyết định số 4750/QĐ-BYT

Ngày 15/05/2024 Sở Y tế Nghệ An có Công Văn Số: 1450/SYT-NVY Về việc đôn đốc triển khai kiểm thử gửi và nhận dữ liệu KCB BHYT theo chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành theo Quyết định số 4570/QĐ-BYT

Ngày 15/05/2024 Sở Y tế Nghệ An có Công Văn Số: 1450/SYT-NVY Về việc đôn đốc triển khai kiểm thử gửi và nhận dữ liệu KCB BHYT theo chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành theo Quyết định số 4570/QĐ-BYT

Công Văn về việc triển khai kiểm thử tiếp nhận dữ liệu điện tử theo định dạng XML của các bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Quyết định 4750/QĐ-BYT

Ngày 03/05/2024 Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam triển khai công văn Số: 1245/BHXHVN-CNTT Về việc triển khai kiểm thử tiếp nhận dữ liệu điện tử theo định dạng XML của các bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Quyết định 4750/QĐ-BYT

Nghi Quyết 01-2024-NQ-HDND ngày 22-4-2024 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

Ngày 22-4-2024 HĐND tỉnh Nghệ An quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

Danh sách đăng ký thực hành tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An

Danh sách người thực hành khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An như sau:

THÔNG TƯ Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Ngày 17/11/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Tập huấn triển khai Quyết định số 130/QĐ-BYT

Ngày 18 tháng 01 năm 2023, Bộ Y tế ban hành các Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

Tài liệu hướng dẫn học trực tuyến Onetouch trên SmartPhone

Tài liệu hướng dẫn cách đăng nhập và hoàn thành các bài học chuyển đổi số trên nền tảng trực tuyến Onetouch

Thông báo hoàn thành khoá học trực tuyến về chuyển đổi số trên nền tảng OneTouch

Căn cứ công văn số 1694/STTTT-NAICT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân tỉnh về Bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.