Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An là một cơ sở y tế thuộc tuyến Tỉnh ra đời với mục đích giúp làm giảm áp lực quá tải cho các bệnh viện ở tuyến Trung ương. Được thành lập từ năm 2012, đến nay bệnh viện đã hoạt động được 7 năm, cung cấp rất nhiều dịch vụ y tế cho cộng đồng, nhất là các dịch vụ về chấn thương chỉnh hình và cột sống.