Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An là một cơ sở y tế thuộc tuyến Tỉnh ra đời với mục đích giúp làm giảm áp lực quá tải cho các bệnh viện ở tuyến Trung ương. Được thành lập từ năm 2012, đến nay bệnh viện đã hoạt động được 7 năm, cung cấp rất nhiều dịch vụ y tế cho cộng đồng, nhất là các dịch vụ về chấn thương chỉnh hình và cột sống.

ẢNH BỆNH VIỆN NHÌN TRÊN CAO (NĂM 2021)
ẢNH BỆNH VIỆN NHÌN TRÊN CAO XUỐNG (NĂM 2021)