Thông tuyến BHYT 2021: Điều trị nội trú trái tuyến tại Bệnh viện tuyến tỉnh hưởng như đúng tuyến 

Hà Hoàng
Năm 2021 là năm có nhiều thay đổi trong các chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt nhiều chế độ bảo hiểm Y tế có lợi cho người dân sẽ được triển khai, trong đó nổi bật phải kể đến việc thông tuyến điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh.

     Chính sách này được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014, theo đó, tất cả người dân tham gia BHYT, khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước theo mức hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Đồng nghĩa với đó, người bệnh có thể điều trị nội trú ở bất kì tỉnh thành nào trên cả nước cũng đều được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh như trường hợp đúng tuyến.

     Điểm khác biệt khi người dân đến điều trị nội trú tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An (Bệnh viện Chuyên khoa hạng II - Thuộc tuyến tỉnh) trước và sau 01/01/2021 ?

     Ví dụ: Anh C có tham gia bảo hiểm và bảo hiểm Y tế chi trả 80% chi phí khám, chữa bệnh, mức điều trị nội trú khi Anh C được hưởng trong trường hợp điều trị nội trú trái tuyến tại Bệnh viện được hưởng như sau:

Trước 01/01/2021: hưởng 60% của mức 80% chi phí điều trị nội trú mà bảo hiểm chi trả. (Tức  là hưởng 48% chi phí điều trị nội trú)

Từ 01/01/2021: KHÔNG CẦN GIẤY CHUYỂN TUYẾN, người bệnh được hưởng 100% của mức 80 % chi phí điều trị nội trú. (Tức là hưởng 80% chi phí điều trị nội trú)

     Lưu ý: Chính sách này chỉ áp dụng với trường hợp điều trị nội trú. Nếu người dân tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương thì phải tự chi trả.

     Thông tuyến BHYT nội trú tuyến tỉnh: Bệnh nhân được hưởng lợi gì?

- Đây hẳn là một chính sách đem lại niềm vui lớn cho người dân khi tham gia BHYT. Sự thay đổi này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người có thẻ BHYT dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ y tế kỹ thuật cao.

- Không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng đúng quyền lợi theo mức hưởng trên thẻ BHYT khi điều trị nội trú tại tuyến tỉnh.

- Được lựa chọn điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh có chất lượng cao./.

loading....