Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, Đảng viên, tập thể, cá nhân, lãnh đạo quản lý năm 2020 

Quản trị viên
Chiều ngày 15/12/2020, Chi bộ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể cá nhân, lãnh đạo quản lý, về tham dự hội nghị vinh dự được các đồng chí đại diện cho các ban xây dựng Đảng cuả Thành Uỷ do đồng chí Hoàng Thị Hải Yến - Phó ban tổ chức Thành uỷ Vinh làm trưởng đoàn.

       Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Chi bộ Ths.Bs Nguyễn Hoài Nam cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thành ủy Vinh, Tập thể  Chi bộ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An tổ chức kiểm điểm, tập trung làm rõ các kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ của cấp trên; tập trung đánh giá việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chuyên đề, văn bản của cấp trên; tập trung vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2020; thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nêu nguyên nhân, giải pháp cần khắc phục; đúc rút, phân tích bài học để thực hiện thời gian tới.