Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 8
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
28/TT-BYT Bộ Y tế Công văn Y tế Thông tư hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới 28/10/2019
27/2019/TT-BYT Bộ Y tế Chỉ thị Y tế THÔNG TƯ Sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh 27/09/2019
17/2019/TT-BYT Bộ Y tế Hướng dẫn Y tế Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 17/07/2019
13/TT/2019/TT-BYT Bộ Y tế Lệnh Y tế Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 05/07/2019
12/2019/TT-BYT Bộ Y tế Công văn Y tế Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 28/06/2019
1/2019/TT-BYT Bộ Y tế Công văn Y tế Thông tư Quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền 01/03/2019
45/TT-BYT Bộ Y tế Luật Y tế Thông tư ban hành danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 20/12/2016
11/2016/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế Thông tư Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 11/05/2016