BVCTCHNA tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử và y đức

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An: Chú trọng phát triển kỹ thuật y học hiện đại

Những năm qua, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đặc biệt chú trọng đầu tư, phát triển kỹ thuật y tế theo hướng chuyên khoa sâu, phát triển kỹ thuật cao; nhằm tạo điều kiện cho người dân được khám, chữa bệnh chất lượng cao, ngang tầm các nước trong khu vực.