9 + 4 =  Giải câu đố này để chứng tỏ bạn là người thật, chứ không phải mã gửi thư rác.