BVCTCHNA thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 

Huyền Đậu
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo bảng tổng hợp điểm xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

 

 

 

loading....