Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 

Huyền Đậu
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 11/02/2020 đến ngày 11/03/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư – BV Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An – Số 138, đường Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.841.958

*****Chỉ tiêu tuyển dụng:

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

 

loading....