Bệnh viện tặng quà cho học sinh khuyết tật trong ngày khai giảng