Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An: Thông báo Tuyển Dụng 

Admin
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo sơ tuyển 10 Bác sĩ đa khoa.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

    Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo sơ tuyển 10 Bác sĩ đa khoa.

 Nhận hồ sơ :
           - Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An - Số 138, đường Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An.
           - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/07/2019.
           - Điện thoại liên hệ: 02383.969.692

loading....