Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An triển khai gửi đơn thuốc điện tử tới người bệnh 

Huyền Đậu
Thực hiện Công văn số 1290/SYT-VP ngày 06/05/2023 của Sở Y tế Nghệ An về việc triển khai Thông tư 27/2021/TT-BYT về gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh; từ ngày 1/6/2023, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tới toàn thể người bệnh cách cài đặt, sử dụng ứng dụng "Ytebox" trên điện thoại thông minh để tải được đơn thuốc điện tử.

 

loading....