Tài liệu hướng dẫn học trực tuyến Onetouch trên SmartPhone

Tài liệu hướng dẫn cách đăng nhập và hoàn thành các bài học chuyển đổi số trên nền tảng trực tuyến Onetouch

Thông báo hoàn thành khoá học trực tuyến về chuyển đổi số trên nền tảng OneTouch

Căn cứ công văn số 1694/STTTT-NAICT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân tỉnh về Bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

VB gửi Cty FPT V/v kết thúc hợp đồng thuê phần mềm FPT.eHospital tại BVCTCHNA

Công văn số 302/BVCTCH-KHTH gửi Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT đàm phán tái ký hợp đồng theo các hình thức tiếp tục cho thuê hoặc chuyển giao toàn bộ hệ thống phần mềm FPT.eHospital