Danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An 

Admin
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đang áp dụng Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cho đối tượng có BHYT và đối tượng không có BHYT như sau:

 

 

 

Giá viện phí áp dụng cho bệnh nhân có BHYT

Giá viện phí áp dụng cho bệnh nhân không có BHYT

loading....